English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ






Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 168 (0,0506 секунди)
 
ОП

Осигурителна каса "Изток", гр. Елхово

Област: Ямбол
Град/Село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации
ОП Д

"Криейтърс Лаб" Сдружение

Област: Ямбол
Град/Село: Ямбол
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; IT развитие
ОП Д

Български лъв

Област: Ямбол
Град/Село: Ямббол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
ОП

Дружество по ЗЗД Консорциум Яница

Област: Ямбол
Град/Село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации
ОП

СНЦ МИГ-Стралджа 2016 г.

Област: Ямбол
Град/Село: Стралджа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи
ОП

Ямболска фотографска общност

Област: Ямбол
Град/Село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

НЧ "Светлина - 1928"

Област: Ямбол
Град/Село: с. Мамарчево
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

Народно читалище "Умение-2003"

Област: Ямбол
Град/Село: Ямбол
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

СНЦ Бизнес център Елхово

Област: Ямбол
Град/Село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Сдружение ЛРС Глиган 2002

Област: Ямбол
Град/Село: ЕЛХОВО
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Ловно-рибарско сдружение "Калето" 2001 ММПГМ

Област: Ямбол
Град/Село: МАЛЪК МАНАСТИР
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП

Сдружение "Туристически център"

Област: Ямбол
Град/Село: ЕЛХОВО
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации
ОП Д

За Ямбол

Област: Ямбол
Град/Село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

УН "Гражданин" към ОУ П.Р.Славейков"

Област: Ямбол
Град/Село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

БИЛАНИ

Област: Ямбол
Град/Село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги; Друго
ОП

Настоятелство при ОУ "Отец Паисий Хилендарски", гр. Елхово

Област: Ямбол
Град/Село: Елхово
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Сдружение РС БИГ ФИШ 2013

Област: Ямбол
Град/Село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Ромски самарянски съюз

Област: Ямбол
Град/Село: Гр. Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги
ОП

Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия

Област: Ямбол
Град/Село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП Д

Движение с екологична насоченост

Област: Ямбол
Град/Село: Дражево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда
12345...9
Корекция на търсенето