Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

Корекция на търсенето

 

Неправителствени организации в област Ямбол

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в област Ямбол. Включени са фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства.

 

ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ ТУНДЖА-1915-V

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Хорова школа "Професор Георги Димитров"

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ЧП

Център за икономически и социални инициативи - Тунджа

Град/село: с. Скалица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за образователни програми и социални инициативи

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Социални услуги

 

ОП

ЧИТАЛИЩА С БЪДЕЩЕ 2012

Град/село: Тенево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ШАРЕНА ЧЕРГА

Град/село: Веселиново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ШАХМАТЕН КЛУБ - ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВО

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЯМБОЛСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ /ЯРТА/

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ЧП

Ямболска търговско-промишлена палата

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Ямболска фотографска общност

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

«   1 ... 6  7  8  9   
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци