Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
17

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи - в България

База данни на неправителствени организации Местни инициативни групи - в България

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ-А.С.А

Град/село:
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

 

ОП

Д
Активна солидарност

Град/село:
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Активно общество

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Алабак

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Алианс за Петрич

Град/село:
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Артерия

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ЧП

Д
Асоциация за Развитие на Изкуствата и Занаятите

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Професионални организации

 

ЧП

Асоциация за свободни медии

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

 

ОП

Асоциация Интегро - Разград

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Местни инициативни групи; Друго

 

ОП

БАЛКАНИ

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Балкански тайни

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

Балкански Чеда

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бизнес център - Руен

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Бизнес център/ Бизнесинкубатор- Нова Загора

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Благоденствие и бъдеще за Благоевград

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

Будно Габрово

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Местни инициативни групи

 

ОП

Българска Социалдемократическа Програма

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Деца

   1  2  3  4  ... 10   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци

Notice: Undefined index: in file /home/ngobg/www/root/modules/organizations/view.list.php on line 110
Notice: Undefined index: in file /home/ngobg/www/root/modules/organizations/view.list.php on line 111
Notice: Undefined index: in file /home/ngobg/www/root/modules/organizations/view.list.php on line 113
Notice: Undefined index: in file /home/ngobg/www/root/modules/organizations/view.list.php on line 114
Notice: Undefined index: in file /home/ngobg/www/root/modules/organizations/view.list.php on line 116