Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
24

НПО Профил

ЮГОЗАПАДЕН ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЮГОЗАПАДЕН ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
101648741

Адрес
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch