Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

ЩЕДРО СЪРЦЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЩЕДРО СЪРЦЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
102902331

Адрес
Камено, ул."Освобождение" 72

Контакти
055 15 30 08

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch