Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

1-ВИ ЮНИ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
1-ВИ ЮНИ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
104637885

Адрес
Велико Търново, ул. "Никола Кабакчиев" 3 вх. 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch