Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДРУЖЕСТВО - ВИДИН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДРУЖЕСТВО - ВИДИН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
105521734

Адрес
Видин, ул."Екзарх Йосиф" І 23

Контакти
094/60-12-76

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch