Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

БИЗНЕСИНКУБАТОР - 2002 ГОДИНА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕСИНКУБАТОР - 2002 ГОДИНА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
105546221

Адрес
Белоградчик, ул. " Ал. Константинов " 5

Контакти
0936/3161 0936/3248

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch