Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

ЕКО СВЯТ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕКО СВЯТ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
105548329

Адрес
Видин, ж.к. "Хр. Ботев" бл. 8 вх. В ет. 3 ап. 5

Контакти
3-99-15

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch