Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

БРЕЙН ГРУП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БРЕЙН ГРУП

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
105567393

Адрес
Видин, ул. Чепино 2

Контакти
094601092

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch