Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

БОРОВ КАМЪК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БОРОВ КАМЪК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
105589906

Адрес
Боровица, ул."Първа" 25

Контакти
9630616; 9630690

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch