Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И ПРЕСТЪПНОСТ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И ПРЕСТЪПНОСТ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106511650

Адрес
Враца, ул. "Климент Охридски" 2 А - 7

Контакти
2 38 52; nodrugsvr@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch