Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

ЖКХГ "АНЕЛИЯ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЖКХГ "АНЕЛИЯ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106518147

Адрес
Мездра, ул. "Янко Сакъзов" 42

Контакти
0910/2631; 0887477626

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch