Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

ЕС О ЕС ПРИЯТЕЛИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕС О ЕС ПРИЯТЕЛИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106531877

Адрес
Козлодуй, ул. Хр. Ботев 13

Контакти
097385843

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch