Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

НПО Профил

АРТ ЦЕНТЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АРТ ЦЕНТЪР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106578136

Адрес
Враца, ул."Кетхудова" 4

Контакти
9227161

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch