Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

НПО Профил

ОБЩЕСТВЕНА ФОНДАЦИЯ - ВРАЦА

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОБЩЕСТВЕНА ФОНДАЦИЯ - ВРАЦА

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106608786

Адрес
Враца, ул.Стефанаки Савов 6

Контакти
fund_vratza@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch