Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
03

НПО Профил

СВЕТИ ГЕОРГИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СВЕТИ ГЕОРГИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106616295

Адрес
Девене, ул."Ангел Георгиев" 94

Контакти
09182 365; 091189 343

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch