Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ - ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ - ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106619918

Адрес
Враца, ул "Кръстьо Българията" 18

Контакти
92660300

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch