Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОДЗ "РАДОСТ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОДЗ "РАДОСТ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106632933

Адрес
Козлодуй, ул. "Васил Воденичарски" 5

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch