Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

МИЛЕНИУМ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МИЛЕНИУМ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
107508904

Адрес
Велико Търново, бул."България" 27 ет. 2 ап. 205

Контакти
888 257 404

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch