Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

ПЛАНЕТА ГАБРОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПЛАНЕТА ГАБРОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
107526452

Адрес
Габрово, ул. "Орловска" 82

Контакти
066/39082

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch