Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ДЪГА - КЪРДЖАЛИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДЪГА - КЪРДЖАЛИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
108520609

Адрес
Кърджали, ул. Г.С. Раковски

Контакти
0361 61560

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch