Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ЕКОТУРИСТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕКОТУРИСТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
108563044

Адрес
Кирково, ул.4Дружба" 1

Контакти
036792287; 0887362589

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch