Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
01

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - ЛОВЕЧ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - ЛОВЕЧ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
110012767

Адрес
Ловеч, пл. Тодор Кирков" бл. "Вароша" ет. I

Контакти
068 600-957

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch