Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЦИГАЙСКИ И МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЦИГАЙСКИ И МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
110510967

Адрес
Троян, ул." Захари Стоянов" 7 ет. 1 ст.№8ил Левски" № 281

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch