Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ "ОСМОС"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ "ОСМОС"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
110519375

Адрес
Троян, ул. "Васил Левски" 365

Контакти
0670/35040

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch