Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ АЛПИЙСКИ КЛУБ "ЧЕРНИ ОСЪМ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ АЛПИЙСКИ КЛУБ "ЧЕРНИ ОСЪМ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
110529857

Адрес
Черни Осъм,

Контакти
06962/ 338; 06962/ 288; 06962/ 332; 0888 62 12 36

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch