Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ /АСОЦИАЦИЯ/ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ /АСОЦИАЦИЯ/ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
110531776

Адрес
Ловеч, ул ."Търговска" 44 ет. 5 ап. 5

Контакти
068/600007; ard_lovech@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch