Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
110532173

Адрес
Ловеч, бул.България 90 вх. В ет. 7 ап. 16

Контакти
088/7440997

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch