Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО"ОГОСТА"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО"ОГОСТА"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
111514769

Адрес
Монтана, ул."Цар Борис ІІІ" 17

Контакти
096/29277

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch