Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ЛОМ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ЛОМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
111519727

Адрес
Лом, ул."Пристанищна" 2

Контакти
0971/60402

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch