Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

ЕКО-БЕРК-МЕД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕКО-БЕРК-МЕД

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
111564238

Адрес
Берковица, пл. "Радичков" 1 Б

Контакти
088 8 508 236; eko-berk-med@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch