Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ПАДМАСАМХАВА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ПАДМАСАМХАВА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
112592201

Адрес
Пазарджик, ул. П. Яворов 02

Контакти
08899939306

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch