Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

НПО Профил

АКАДЕМИКА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АКАДЕМИКА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
112600413

Адрес
Пазарджик, ул. "Г.С. Раковски" 1 ет. 8 ап. 44

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch