Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

БИЗНЕСЦЕНТЪР - ПАНАГЮРИЩЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕСЦЕНТЪР - ПАНАГЮРИЩЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
112605314

Адрес
Панагюрище, ул."Кръстьо Гешанов" 2

Контакти
0357/33 64

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch