Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПАЗАРДЖИК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПАЗАРДЖИК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
112616969

Адрес
Пазарджик, ул."Бузлуджа" 9

Контакти
/44 37 57; bc_pazardjik@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch