Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
МИГ ПСЛ

Година на регистрация в съда
2006

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Пазарджик

Град/Село
Панагюрище

Пощенски код
4500

Адрес
пл. 20-и април 13

Телефони
0882 270 816

Ел. поща
lagpsl@abv.bg

Интернет страница
http://www.lagpsl.bg

Лице за контакт
Лучко Македонски

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МEСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- ОБЩИНИ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
112654902

Адрес
Панагюрище, ПЛОЩАД "20-ТИ АПРИЛ" 13

Контакти
0357/71-43

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch