Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - РАДОМИР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - РАДОМИР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
113566622

Адрес
Радомир, ж.к. "НОЕ-2" ет. 8 ап. 50

Контакти
0777/32-18; os_radomir@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch