Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

ДИВИТО-АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДИВИТО-АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
113595104

Адрес
Егълница,

Контакти
0899 58 31 21; divito@mail.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch