Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

АДОПШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНК. - КЛОН ПЛОВДИВ

Клон на чуждестранно юридическо лице
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АДОПШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНК. - КЛОН ПЛОВДИВ

Тип
Клон на чуждестранно юридическо лице

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
115848773

Адрес
Пловдив, ул. "Ангел Букорещлиев" 9

Контакти
032/62-38-57; zdravkovassilev@yahoo.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch