Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
01

НПО Профил

НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА - РАЗГРАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА - РАЗГРАД

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116503641

Адрес
Разград, ул. " Марица " 7

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch