Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116513571

Адрес
Разград, ул. "Княз Борис" 72

Контакти
66 16 94; 66 06 68; bafe@razgrad.spnet.net

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch