Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

АГРОБИЗНЕС ЦЕНТЪР -КУБРАТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГРОБИЗНЕС ЦЕНТЪР -КУБРАТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116518440

Адрес
Кубрат, ул. "Борис І" 15

Контакти
08341/24-11; office@abckubrat.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch