Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

БИЗНЕСЦЕНТЪР - ИСПЕРИХ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕСЦЕНТЪР - ИСПЕРИХ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116530670

Адрес
Исперих, ул. "Васил Левски " 99

Контакти
8331 4651

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch