Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ, РЕАЛИЗИРАЩИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВОЙСКОВИ РАЙОНИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ, РЕАЛИЗИРАЩИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВОЙСКОВИ РАЙОНИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116545537

Адрес
Разград, бул. "Бели лом" 37А

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch