Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
01

НПО Профил

РОМСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР РАЗГРАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РОМСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР РАЗГРАД

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116550705

Адрес
Разград, ул. "Китка" 10

Контакти
084/66 16 94; 084/66 16 76

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch