Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
01

НПО Профил

РАДИАНС

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РАДИАНС

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116558591

Адрес
Разград, бул "България " 15 партер

Контакти
084 44669; ngo_radians@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch