Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

ПАРТНЬОРИ - РАЗГРАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПАРТНЬОРИ - РАЗГРАД

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116581572

Адрес
Разград, ул. "Н.Й. Вапцаров" 10 Средношколско общежитие

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch