Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
117509832

Адрес
Добрич, пл. "Свобода" 5

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch