Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

ЛАЙЪНС-КЛУБ ИСТЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛАЙЪНС-КЛУБ ИСТЪР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
117545305

Адрес
Русе, ул."Иларион Макариополски"14

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch